Zasady dofinansowania

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jest ponad dwukrotnie wyższa niż dla pozostałych uczniów.

W ramach dotacji - poza podręcznikami do kształcenia ogólnego - możesz kupić dodatkowe materiały edukacyjne dostosowane do możliwości edukacyjnych i potrzeb psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnościami.

Wysokość dotacji zależy od rodzaju niepełnosprawności i klasy.

Sprawdź wysokość dotacji dla uczniów w Twoje klasie

Kalkulator wylicza wysokość dotacji dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Aplikacja wylicza kwotę dotacji dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, których masz w klasie.
  • Zaznacz tylko rodzaj niepełnosprawności i klasę.

Przekonaj się – jak proste jest przygotowanie wniosku o dotację

Generator ułatwia wypełnienie wniosku o dotację dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Generator to narzędzie, które pomoże sprawnie i szybko przygotować wnioski o dotację dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Twojej placówce.